توسعه حرم امام زاده حسن

توسعه حرم امام زاده حسن 🇮🇷 تهران ، خیابان امین الملک 🕌 توسعه حرم امام زاده حسن اواسط دهه 70 با نظارت میراث فرهنگی تهران و سازمان اوقاف ، 🧱آجر های به کار رفته در این پروژه آجر قزاقی سفید بهی با کد 08 و آجر چهارگوش سفید بهی توسط مجموعه آجر سنتی حیدری با [...]
حیاط شبستان های شمال شرقی حرم حضرت عبدالعظیم

پروژه حیاط شبستان های شمال شرقی حرم حضرت عبدالعظیم

پروژه حیاط شبستان های شمال شرقی حرم حضرت عبدالعظیم توسط کارخانه آجر سنتی حیدری تهران شهر ری [ راگا ] پروژه حیاط شبستان های شمال شرقی مجموعه زیارتی تاریخی حضرت عبدالعظیم ( ع) دیوار چینی و طاقهای ضربی ، گنبدی این مجموعه فاخر با استفاه از آجرهای سنتی تولید شده در مجموعه آجر سنتی حیدری […]