مرحله دوم : ویبره ، ایجاد آبخوره و گلسازی

مرحله دوم : ویبره ، ایجاد آبخوره و گلسازی خاک رس استخراجی پس از یکسال و انجام عملیات برگردان ، حالا به نزدیک ترین محل خشت زنی منتقل شده در آنجا بوسیله کارگران سرند (ویبره ) شده تا سنگ ریزه های موجود در خاک جدا شده آنگاه خاک رس خالص در محل مخصوص آبخوره در […]

مرحله سوم : آماده سازی گل جهت قالبداری

مرحله سوم : آماده سازی گل جهت قالبداری بعد از برگردان گل که در قسمت برگردان گل توضیح داده شد ، قالبدار با انتقال گل به محل قالبگیری آن را روی زیر گل( موکت مخصوص)  به شکل یک نیمکره کوپه کرده و با برداشتن چونه های نسبتا” بزرگ که در حدود ۱۲ کیلوگرم وزن دارد […]

مرحله چهارم : چونه گیری و قالبداری

مرحله چهارم : چونه گیری و قالبداری روش کار قالبدار ی که با چونه گیر کار میکند کمی متفاوت است ، زیرا شاگرد یا همان چونه گیر ، بعد از عمل آوری گل آن را به شکلی که تصویر گویاس به صورت توپی شکل که به آن چونه گفته میشود ، بسته به نوع قالب […]

مرحله پنجم : پرداخت خشت خام ( واکوب )

مرحله پنجم : پرداخت خشت خام پرداخت  خشت خام توسط افراد متخصص در این حرفه انجام میشود که به این افراد واکوبی یا واکوب کن میگویند. خشت خام بدلیل آنکه از گل ۱۰۰% تولید میشود  وبعد از تخلیه قالب ممکن است گونیا نبوده و قسمتهای زائد در خشت وجود داشته باشد، که بعد  از آنکه […]