معرفی گروه معماران متخصص در امر نماچینی با سرپرستی واله عبادی

بیوگرافی مهندس عبادی :

استاد عبادی در تیر ماه 1353 در روستای آلادزگه اردبیل متولد شد.

واله عبادی با توجه به اشتغال اعلب اهالی روستای آلادزگه اردبیل به حرفه آجرکاری ، از سال 1367 در این روستا به شغل بنایی و آجرکاری مشغول شد.طی سالیان بعد واله به همراه برادران خود ( حمداله،داریوش،علی،حبیب و مهدی ) جهت انجام آجرکاری نما در ساختمانهای تهران و برخی از شهرستان ها سفر کردند.وی در سال 1377 به محله خانی آبادنو تهران کوچ کرد و به طور مستمر همراه پنج برادر آجرکار خود به این حرفه مشغول شدند.هم اکنون ایشان همه نوع آجر را در نمای ساختمان کار می کنند.از جمله کارهای ایشان پروژه آجر نمای قزاقی در برازجان بوشهر،شامل : مسجد،کارخانه سیمان،رستوران و ساختمان اداری آن می باشد.وی درحال حاظر مشغول کار بر روی نمای پروژه مسکونی در نیاوران می باشند.

معرفی گروه مهندسی واله و گواهینامه های دریافتی از وزارت مسکن و شهر سازی

گروه معماران واله عبادی

گروه معماران متخصص با سرپرستی واله عبادی از سالیان دیر سابقه همکاری با مجموعه آجر سنتی حیدری را در سابقه فعالت خود دارد که می توانید با مشاهده ویدئوی زیر برخی از پروژه های این گروه مهندسی را ببینید :