آجر چهارگوش

همانطور که مشاهده کردید آجرهای قزاقی بر خلاف آجر چهارگوش، نیمه و پلاک، نمای مستطیلی دارند یعنی طول و عرض آنها متفاوت است اما آجرهای چهارگوش، همانطور که از نامشان پیداست، نمای مربعی دارند و طول و عرض آنها یکسان است. آجرهای چهارگوش بسته به ابعاد، نامهای متفاوتی می‌گیرند که مشهورترین آنها نظامی و خطایی است.

کاربرد آجرهای چهارگوش

انواع آجرهای چهارگوش، هم در بام و هم سقف و هم دیوار و هم در محوطه‌سازی استفاده می‌شوند. یعنی آجر چهارگوش مختص کف نیست.  دیوارهای بسیاری از بناهای تاریخی مثل کاروانسراها با استفاده از آجر چهاگوش کار ساخته و گاهی قطر این دیوارها تا ۸۰ سانت است. مثلا ۴ عدد آجر ۲۰ در ۲۰ کنار هم چیده شده که هم نمای دوطرفه و چندطرفه و چند بعدی آن ساختمان را به ما می‌دهد و هم دیوارکشی و سفت کاری بنا را کامل می‌کند.