مرحله اول : استخراج خاک رس از معدن و برگردان آن

استخراج خاک رس از معدن به جهت بالا بردن کیفیت خشتهای تولیدی ، خاک رس استخراج شده در محلی مناسب دپو و در طول یکسال حداقل دوبار برگردان و مخلوط میشود ،  چرا که رگه های خاک از نظر نوع  و کیفیت متفاوت بوده و این عمل موجب ترکیب گل خاک رس استخراجی و باعث […]

مرحله دوم : ویبره ، ایجاد آبخوره و گلسازی

عملیات ویبره نمودن خاک و ایجاد آبخوره و گلسازی خاک رس استخراجی پس از یکسال و انجام عملیات برگردان ، حالا به نزدیک ترین محل خشت زنی منتقل شده در آنجا بوسیله کارگران سرند (ویبره ) شده تا سنگ ریزه ها ی موجود در خاک جدا شده آنگاه خاک رس خالص در محل مخصوص آبخوره […]

مرحله سوم : آماده سازی گل جهت قالبداری

بعد از برگردان گل که در قسمت برگردان گل توضیح داده شد ، قالبدار با انتقال گل به محل قالبگیری آن را روی زیر گل( موکت مخصوص)  به شکل یک نیمکره کوپه کرده و با برداشتن چونه های نسبتا” بزرگ که در حدود 12 کیلوگرم وزن دارد آنرا از ارتفاع  حدود 120 سانتی با شدت […]

مرحله چهارم : چونه گیری و قالبداری

انتقال گل به محل خشت و چونه گیری روش کار قالبدار ی که با چونه گیر کار میکند کمی متفاوت است ، زیرا شاگرد یا همان چونه گیر ، بعد از عمل آوری گل آن را به شکلی که تصویر گویاس به صورت توپی شکل که به آن چونه گفته میشود ، بسته به نوع […]