خاک رس در ایران – مکان‌های استخراج، کاربردها و بهره‌برداری

خاک رس در ایران – مکان‌های استخراج، کاربردها و بهره‌برداری خاک رس در مناطق مختلف دنبا وجود دارد و هر منطقه از جغرافیای زمین دارای خاک رس با ویژگی‌های خاص خود بوده و کاربردهای مختلفی دارد.کشور ما هم از این نعمت به خوبی برخوردار و درمناطق مختلف انواع خاک رس با ویژگی‌های بخصوص یافت میشود. […]

آجر حیدری

داستان زندگی پدر آجر ایران

داستان زندگی پدر آجر ایران این داستان زندگی مردی است که درست کار انجام می‌داد هرچند کارش کارگری در آجرپزی بود و این درست کار انجام دادن، او را به جایی رساند که “پدر آجر سنتی ایران” لقب گرفت یعنی آجر سنتی حیدری . او که با عنوان شغلی “کارگر بغل‌کشی” کوره‌پزخانه‌های هاشم‌آباد و دولت‌آباد شروع به […]